Centrum pro rodinu

Motto:

Rodina není o pokrevnosti, je o tom, kdo ti podrží ruku, až budeš nejvíce potřebovat

 

Poslání:

Centrum pro rodinu Okénko podporuje rodiny biologické i pěstounské v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, pomáhá dětem i rodičům v obtížných životních situacích, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a hledá příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.

 

Základním principem činnosti je INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke každému člověku, respekt k jeho jedinečnosti a potřebám

 • Svoji činnost zahájilo v roce 2013
 • Poskytuje základní sociální poradenství
 • Poskytuje informační servis pro zájemce o pěstounství přechodné i dlouhodobé
 • Doprovází pěstounské rodiny
 • Podporuje osobní růst pěstounů a dětí v pěstounských rodinách prostřednictvím vzdělávacích a terapeutických aktivit
 • Náhradní rodiče vzdělává individuální i skupinovou formou
 • Zprostředkuje odborné poradenství
 • Zajišťuje doprovázeným rodinám respitní pobyty a krátkodobé hlídání dětí v pěstounské péči
 • Poskytuje specifickou podporu pěstounským rodinám na přechodnou dobu
 • Realizuje interaktivní vzdělávací akce pro veřejnost
 • Realizuje individuální a rodinné poradenství za podpory Města Jindřichův Hradec
 • Realizuje systemický koučink (za úhradu)
 • Realizuje individuální terapeutické poradenství (za úhradu)
 • Poskytuje asistované kontakty dětí s biologickými rodiči (za úhradu)

 

Kontakty:

Ředitelka

PaedDr. Drahomíra Blažková

Tel. 774 473 882, blazkova@okenko.eu

Doprovázení pěstounských rodin

Lektorování vzdělávacích aktivit

Individuální poradenství pro dospělé

Asistované kontakty

 

Sociální pracovnice:

Bc. Martina Holická

Tel: 778 050 998, holicka@okenko.eu

Doprovázení pěstounských rodin

Asistované kontakty v českém a anglickém jazyce

Lektorování vzdělávacích programů

Administrativa CPR

 

Kouč:

Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.

Tel: 728 226 273, sedlakova@okenko.eu

Systemický koučink

Lektorování vzdělávacích programů

Administrativa vzdělávacích programů