Organizační struktura

Zakladatelé ústavu:

PaedDr. Drahomíra Blažková ● Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D. ● Marie Málková ● Marie Mottlová ● Ing. Pavel Mottl ● Bc. Marie Mottlová ● Ivan Jůna ● PhDr. Jitka Balcarová ● Ing. Vladimír Nosek ● Jana Vojáčková

Ředitelka:

PaedDr. Drahomíra Blažková – statutární orgán ústavu

Správní rada:

Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D. ● Ing. Vladimír Nosek ● Marie Mottlová ● Jana Vojáčková ● Bohumil Rod

Dozorčí rada:

Bc. Marian Mikula ● Mgr. Ing. Tomáš Drnek ● Ivan Jůna