Chráněné dílny

Motto:

Komu je práce radostí, tomu je život štěstím

Poslání:

Chráněné dílny Okénko vytvářejí vhodné pracovní prostředí a pracovní náplň pro motivované osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, jejichž pracovní výkon lze ohodnotit finančně. V pracovním kolektivu chráněných dílen jsou vítáni lidé, kteří chtějí pracovní dobu využít k vytváření zajímavých předmětů pro potěchu srdce, respektují důstojnost vlastní i spolupracovníků, chtějí se učit novým věcem a povzbuzovat své kolegy k vytváření pozitivních mezilidských vztahů.

  • Zkušební provoz chráněné dílny proběhl v roce 2006 v rámci grantu „Světlo pro Okna“
  • V roce 2007 zahájily svoji činnost chráněné dílny v rámci podpory Úřadu práce ČR
  • Pracovní náplň byla vytvářena na základě schopností a dovedností klientů Oken, z nichž někteří se dokázali profesionalizovat.
  • Od roku 2012 pořádají dílny pravidelně výstavy svých výrobků v Obchodně medicínském centru sv. Floriana, kde také provozují Prodejní galerii Okénko.
  • V rámci organizace pracují dílny výtvarná, knihařská, textilní, dřevařská a propagační.
  • Na vymezených chráněných pracovních místech je počátkem roku 2018 zaměstnáno celkem 26 osob.
  • Zaměstnanci se zdravotním postižením vykonávají jak odbornou práci (pracovník v sociálních službách, knihařka, švadlena, výtvarník apod.), tak pomocné práce.
  • Chráněné dílny jsou zaměřeny především na tvorbu dárkového sortimentu.
  • Od roku 2019 funguje nové pracoviště – chráněná dílna v Dačicích, která se zaměřuje na spolupráci s firmou Centropen, konkrétně na ruční balení.

Specializace jednotlivých dílen, nabídka:

VÝTVARNÁ DÍLNA

je zaměřena na dekorování dřevěných polotovarů, textilu a hedvábí, smaltování lžiček, výrobu ručního mýdla, svíček, zakázkovou tvorbu ozdobných cedulí apod.

TEXTILNÍ DÍLNA

spolupracuje s výtvarnou dílnou. Vznikají zde hračky pro děti, drobné dárkové předměty z textilu (klíčenky, srdíčka..), tašky, polštářky, pouzdra, kapsáře, zástěry, pantofle a různé další textilní užitkové předměty a dekorace.

KNIHAŘSKÁ DÍLNA

je zaměřena na ruční šití dárkových bločků, bloků a diářů, opravy knih, paspartování, výrobu krabiček na mýdla a svíčky.

DŘEVAŘSKÁ A ÚDRŽBÁŘSKÁ DÍLNA

je zaměřena na výrobu výtvarně zajímavých polotovarů určených k dekorování, výrobu ptačích krmítek a údržbářské a opravářské práce v rámci objektu chráněného bydlení a chráněných dílen.

PROPAGAČNÍ DÍLNA

Je specializována na výrobu novoročenek, vizitek, přání, svatebních oznámení, plakátů, letáků, diářů apod.

PRODEJNÍ GALERIE OKÉNKO

zajišťuje prezentaci a prodej výrobků chráněných dílen – jak vlastních, tak dalších dílen i zdravotně postižených výrobců především z Jihočeského kraje. Jedním z cílů galerie je vytvořit poutavou nabídku různorodých dárkových předmětů produkovaných chráněnými a terapeutickými dílnami.

Prodejní galerie je součástí Obchodně-medicinského centra sv. Florián v Růžové ulici č. 41. Naleznete ji při průchodu na parkoviště za objektem.


KONTAKT:

Vedoucí chráněných dílen

Bc. Martina Holická

Tel. 778 050 996

Email: holicka@okenko.eu

Sídlo: Pražská 104/II, J. Hradec

 

CHRÁNĚNÁ DÍLNA DAČICE

Nová chráněná dílna v nově upravených prostorách v areálu firmy Centropen. Právě na spolupráci s touto společností je činnost dílny zaměřena.

Vedoucí CHD Dačice: Jana Kalvasová

Tel.: 773 267 620

E-mail: kalvasova@okenko.eu

Organizace Otevřená OKNA,  z. ú. zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením, odběrem výrobků dílen mohou firmy s více jak 25 zaměstnanci řešit tzv. „náhradní plnění“ (Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.§ 81 ods. 1, § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.)