Procesní management

Projekt  Procesní management do Otevřených Oken ( CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001822) je financován z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO v rámci priority s názvem Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v  tematických oblastech OPZ (TC9). Probíhá od 1.8.2016 do 31.7.2018.

Projekt reaguje na dynamický rozvoj organizace – původně dobrovolnické sdružení (rok 2003) se stalo časem registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a zaměstnavatelem 35 zaměstnanců (rok 2016) – z toho 20 lidí má handicap. Projekt má tyto základní cíle: vytvořit strategický plán a nastavit systém jeho evaluace, zajistit zastupitelnost znalostních pracovníků, systémově sdílet informace, nastavit systém vzdělávání a modernizovat své propagační a prodejní nástroje. Inovací je zavedení procesního přístupu k řízení organizace a využití koučování jako metody péče o zaměstnance.

Projektová podpora spočívá zejména v možnosti využití expertní podpory organizace v oblastech: strategické plánování (externí vedení od Mgr. Jana Šestáka, Ph.D.), procesní management (prof. Ing. Václav Řepa, CSc.) a finanční řízení (Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.). Tým organizace má díky projektu možnost více se vzdělávat, vést odborné diskuse a společně tak tvořit „učící se organizaci.“