Sociální terapeutické dílny

Motto:

„Co je pro někoho samozřejmé, v tom jiný potřebuje pomoci.“

Poslání:

Sociálně terapeutická dílna Okénko nabízí motivovaným lidem s mentálním, zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením možnost spolu se zaměstnanci spoluvytvářet přijímající, rodinné prostředí, kde mohou rozvíjet své sociální a komunikační dovednosti, udržovat a rozvíjet pracovní návyky, nalézt seberealizaci a pracovní uplatnění, odpovídající jejich dovednostem a potřebám.

 • Sociálně terapeutická dílna Okénko zahájila svoji činnost v roce 2008.
 • Služba je určena mladým a dospělým lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením ve věku 15 – 64 let, kteří jsou motivovaní a chtějí rozvíjet své sociální, komunikativní a pracovní dovednosti.
 • Služba se řídí základními principy a hodnotami, jako jsou úcta k životu, respekt k jedinečnosti každého člověka.
 • Pracovníci služby poskytují klientům podporu na základě jejich individuálních potřeb.
 • V rámci služby se snaží pracovníci s klienty smysluplně prožívat čas, podporují je v tvoření, sebevyjádření, vzájemném pochopení, podporují jejich seberealizaci a umožňují pracovní uplatnění těm, kteří svými dovednostmi nedosahují na trh práce. Tyto pracovní dovednosti se pracovníci snaží společně s klienty rozvíjet..
 • Denně má možnost službu v Jindřichově Hradci využít až 35 klientů.
 • Klienti sociálně terapeutické dílny v Jindřichově Hradci se aktivně zapojují do života města – ať již účastí na akcích pořádaných městem, muzeem nebo jinými institucemi, nebo realizací vlastních aktivit (ples, výstavy apod.)
 • V červnu 2016 zahájilo svoji činnost nové pracoviště pro 10 klientů denně v Dačicích pod názvem Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko.
 • Vznik pracoviště významně podpořil pan starosta Dačic Ing. Karel Macků.
 • Klienti pracoviště se intenzivně zapojují do aktivit města (Zdravé město Dačice, Den bez aut, Adventní trhy, Výtvarné dílny při různých příležitostech).
 • Metodicky obě pracoviště zaštiťuje Mgr. Věra Tichá, PhD., vedoucí pracoviště v Jindřichově Hradci, která pečuje o zkvalitnění terapeutických postupů, individuálních plánů i komunikace na pracovištích.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.