SPOLU

Název programu je vytvořen zkratkou slov Společně, Přátelsky, Otevřeně, Laskavě, Užitečně. Program vznikl na základě zkušenosti s potřebami uživatelů uvnitř OKEN. Je určený dospělým lidem s mentálním, smyslovým, tělesným nebo kombinovaným zdravotním postižením, kteří žijí společně se svými rodiči, nebo jsou uživateli sociální služby chráněného bydlení.
Základním cílem programu je obohatit člověka ohroženého sociálním vyloučením o přátelský vztah, který s sebou ponese možnosti zkvalitnění života v nejrůznějších oblastech, zejména v oblasti komunikace, rozšíření dovedností a vědomostí, rozšíření vztahového rámce. Do programu patří aktivity individuální i skupinové.
V uplynulém roce probíhala aktivita úspěšně v Dačicích, a to díky osobnímu nasazení manželů Cicálkových a paní Lenky Holcové. V rámci aktivity probíhaly výlety, hudební nácviky a drobná vystoupení klientů v rámci větších akcí Města Dačice. Díky velké péči všech zúčastněných byl prostřednictvím činnosti dobrovolníků v Dačicích obohacen život všech uživatelů Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko.
V Jindřichově Hradci se programu ve spolupráci s vedoucí Chráněného bydlení Okénko věnovaly tři dobrovolnice, z nichž nejvíce času s klienty strávila Háta Kasperová, která zaučovala vybrané klienty do péče o koně. Tato aktivita přinesla zapojeným klientům velké osobní zklidnění a smysluplné prožívání času.
Program byl realizován bez finančních podpor.

Program koordinovaly: Eva Nováková DiS., Andrea Kröpfelová, PaedDr. Drahomíra Blažková