SPOLU

Název programu je vytvořen zkratkou slov Společně, Přátelsky, Otevřeně, Laskavě, Užitečně. Program vznikl na základě zkušenosti s potřebami uživatelů uvnitř OKEN. Je určený dospělým lidem s mentálním, smyslovým, tělesným nebo kombinovaným zdravotním postižením, kteří žijí společně se svými rodiči, nebo jsou uživateli sociální služby chráněného bydlení.
Základním cílem programu je obohatit člověka ohroženého sociálním vyloučením o přátelský vztah, který s sebou ponese možnosti zkvalitnění života v nejrůznějších oblastech, zejména v oblasti komunikace, rozšíření dovedností a vědomostí, rozšíření vztahového rámce. Do programu patří aktivity individuální (jeden dobrovolník se věnuje v určeném čase jednomu účastníkovi) i skupinové (jeden dobrovolník se věnuje dvěma a více účastníkům), případně více dobrovolníků organizuje společnou akci pro více účastníků  Dobrovolníkem je člověk starší 18 let, který má chuť věnovat část svého volného času druhému člověku. Náplň programu se odehrává ve volném čase účastníků a dobrovolníků. Aktivity se mohou týkat společných návštěv kulturních nebo sportovních akcí, sportování, realizování koníčků, pobytu v rekreačních zařízeních aj. Zvolená činnost je výsledkem dohody mezi dobrovolníkem a účastníkem programu. Do programu SPOLU jsou zařazeny aktivity, které jsou realizovány pravidelně minimálně po dobu šesti měsíců.  Dobrovolník se účastní supervizí.

Dlouhodobě program úspěšně funguje v Dačicích díky osobnímu nasazení manželů Cicálkových a paní Lenky Holcové. Díky kterým   byl výrazně obohacen život všech uživatelů Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko.
V Jindřichově Hradci se programu ve spolupráci s vedoucí Chráněného bydlení Okénko dlouhodobě věnuje Háta Kasperová, která zaučuje vybrané klienty v péči o koně. Tato aktivita přináší zapojeným klientům velké osobní zklidnění a smysluplné prožívání času.
Program byl dosud realizován bez finančních podpor.

Program koordinují: Andrea Kröpfelová, PaedDr. Drahomíra Blažková, Zdeňka Nováková

Leták – SPOLU