Tradiční benefiční akce

Ples

Již od roku 2004 pořádáme benefiční ples  v Jindřichově Hradci, kde se nám daří plnit KD Střelnice. Oblíbená kapela Lucky z Číměře, předtančení, divadlo, bohatá tombola i dražba unikátních výrobků.

Ples Dačice

V roce 2019 započala tradice benefičních plesů i v Dačicích, konkrétně v KD Beseda.

Květinové odpoledne

Prodejní přehlídka květinové vazby pořádaná Ing. Vladimírem Noskem s dlouholetou tradicí. Studenti floristických oborů z OU, PŠ a ZŠ Soběslav, SOŠ a SOU Třešť, SOŠ VMZ a JZ Č. Budějovice připravují ve vestibulu KD Střelnice květinové vazby, které jsou na místě k prodeji.

Oknoblešák, SWAP

V roce 2019 se poprvé uskutečnily hned dva Oknoblešáky – tedy akce, které dávají možnost starším věcem na získání nového majitele. První z nich proběhla ve spolupráci se Základní uměleckou školou V. Nováka v rámci ZUŠ Open. Akce tohoto typu pořádáme nárazově.

Vánoční koncerty

Na podporu naší činnosti se konají vánoční koncerty jak v Jindřichově Hradci tak v Dačicích.