Historie a poslání

Poslání:

Organizace podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.

 

Slovo OKNA znamená zkratku čtyř slov:

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita.

Tato slova představují základní hodnoty, ke kterým mají zakladatelé, pracovníci i dobrovolníci úctu a snaží se je ve svém konání uskutečňovat. Další hodnotou, kterou uplatňujeme, je navázání vztahů s klienty na základě vzájemného respektu a aktivní spolupráce. Hlavním principem je INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke každému člověku, respekt k jeho jedinečnosti a potřebám.

Historie

Občanské sdružení Okna -> Otevřená OKNA, z. ú.

Občanské sdružení OKNA založili v roce 2003 odborníci, rodiče, nadšenci a dobrovolníci jako odpověď na potřeby rodin pečujících o děti s handicapem. V letech 2003 – 2007 pracovali zcela dobrovolnicky a zabývali se integrací, popřípadě inkluzí dětí s postižením do škol a do společnosti. Prostřednictvím programu Pět P a programu HELLP a pobytové akce nabízelo dětem a následně i dospělým s handicapem možnost kvalitně trávit volný čas. Prostřednictvím těchto programů se dětem dostávalo a dodnes dostává pocitu potřebnosti, důstojnosti a užitečnosti.  V roce 2008 se k Občanskému sdružení Okna připojil i Ivan Jůna se svým sportovním Klubem Kapři a rozšířil tak nabídku činností o pravidelnou výuku plavání.

V roce 2005 dostalo sdružení darem dům od Města Jindřichův Hradec, který je opraven a přizpůsoben práci s handicapovanými lidmi. Stavební firmy, dobrovolníci, zaměstnanci, rodiče i přátelé Oken se podíleli v letech 2006 – 2011 na řadě oprav, a to: výměně střešní krytiny, topení, oken, podlahových krytin, elektrických rozvodů; rekonstrukce interiérů ve všech podlažích; vybudování sociálního zázemí, přístavby pro chráněné byty a bezbariérových přístupů do budovy; v okolí okálu byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy – vyrovnání terénu zahrady, pro maximální a bezpečné využití zahrady i lidmi s tělesným postižením; jako poslední byl vybudován zahradní domek s pergolou pro relaxaci na zahradě v období letních měsíců.

V roce 2007 jsme byli s výše uvedenými úpravami takřka v jedné třetině, avšak podařilo se nám otevřít Chráněnou dílnu pro lidi s těžkým handicapem, kteří by neměli možnost uplatnění na otevřeném trhu práce.

V roce 2008 jsme zaregistrovali a v lednu 2009 zahájili provoz Sociálně terapeutické dílny „Okénko“, jejíž provoz je z podstatné části financován Individuálním projektem Jihočeského kraje, následně pak i Ministerstvem práce a sociálních věcí. Základní činnosti jsou uživatelům (kromě zajištění stravy) poskytovány bezplatně, proto je pro naše klienty dostupná.

V únoru 2010 jsme vedle chráněných dílen a sociálně terapeutické dílny v Okále zahájili provoz Chráněného bydlení pro 6 klientů ve třech dvoulůžkových pokojích.

Během let se kapacity domu i poskytovaných služeb začaly naplňovat a před námi stál úkol pro rok 2012 i léta další. Zodpovědně poskytovat služby, ke kterým jsme se zavázali, a to jak profesionální, tak dobrovolnické. Najít jednotlivým službám svůj svébytný prostor, ekonomické zabezpečení a v dnešním hodnotově pokřiveném prostředí najít tým profesionálů i dobrovolníků, kteří dovedou hodnoty sdružení přijmout, uchovat a předávat dál svým nadšením, životem i prací.

V roce 2012 jsme si splnili jeden velký sen, snad ne příliš pošetilý, avšak dlouholetý. S velkou pomocí nadace OKD, nadačního fondu RBB Invest a občanského sdružení Mesada, jsme mohli v květnu 2012 otevřít Prodejní galerii “Okénko” v Růžové ulici v Domě sv. Floriána. Podařilo se nám pro naši věc nadchnout i jiné chráněné dílny, a tak v galerii kromě výrobků chráněné dílny Oken naleznete i výrobky z Domova sv. Anežky z Týna nad Vltavou, Rolničky ze Soběslavi,  jindřichohradecké Bobelovky nebo chráněné dílny z Borovan. Pohodu v Prodejní galerii si můžete užít ještě více při kávě, kapučínu nebo horkém čaji, který Vám připraví pracovníci s handicapem.

V roce 2012 se též uskutečnilo dlouhodobě připravované a avizované oddělení provozů, které bylo nutné pro “přežití” sociálních služeb.

Chráněné bydlení “Okénko” zůstalo v okále Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec. V upravených prostorách je schopno a připraveno poskytovat služby pro 12 lidí s handicapem.

Chráněné dílny i Sociálně terapeutickou dílnu “Okénko”  jsme přestěhovali do nových na naši míru upravených, prostor na Pražské ulici 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec do objektu Gardon INT, s.r.o (bývalá svíčkárna, vazárna).

Za pomoci financí z projektu “Udržení a zkvalitnění provozu Sociálně terapeutické dílny “Okénko”, který financoval Jihočeský kraj, jsme mohli zajistit jednak přestěhování dílen, navýšení kapacity, ale i vybavit nové prostory potřebným nábytkem a materiálem pro nácvik pracovních činností.

V roce 2015 došlo v souvislosti s novým občanským zákonem ke změně právní formy, z občanského sdružení na zapsaný ústav a v souvislosti s touto změnou i ke změně názvu na Otevřená OKNA, z. ú. V tomto roce byla rovněž navýšena kapacita STD – z 20 uživatelů za den na 35 uživatelů. Tato změna byla podpořena rozvojovým grantem Jihočeského kraje.

Rok 2016 se nesl v duchu rozšiřování do městě Dačice, kde od června 2019 poskytujeme službu Sociálně terapeutické dílny s denní kapacitou 10 osob. Velký dík za poskytnutí prostor pro poskytování patří Městu Dačice.

Od roku 2017 nabízí Prodejní galerie Okénko nový zážitek, živou hudbu v podání nevidomého pianisty Petra Mottla, který v ní vystupuje každý týden od středy do pátku.

V roce 2018 organizace oslavila 15 let své existence. Vrcholnou akcí byl velký benefiční koncert tří jindřichohradeckých pěveckých sborů.

Rok 2019 přináší opět nebývalý rozvoj, a to především v Dačicích, kde ve spolupráci se společností Centropen vznikly v dubnu chráněné dílny poskytující pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením. Od září, rovněž v prostorách zrekonstruovaných Centropenem, poskytujeme službu chráněné bydlení, kde svůj domov nalezne 12 uživatelů. A nezahálí ani Jindřichův Hradec, kde došlo k otevření nových kancelářských prostor. Do stávajících kanceláří se tak mohly rozšířit sociálně terapeutické dílny. Všechny tyto prostory jsou zpřístupněny novým výtahem.

Rok 2020 byl ovlivněn celosvětovou pandemií koronaviru. I přes různá omezení a nucené zavření sociálně terapeutických dílen jsme absolvovali celou řadu akcí – stihli jsme uskutečnit benefiční ples, sportovní soustředění SK Kapři a pobyt v Chlumu u Třeboně.

V roce 2021 došlo k rozšíření dačické sociálně terapeutické dílny o nové pracoviště. STD tak nyní sídlí na dvou místech, a to U Nemocnice a v ulici B. Smetany.

Rok 2022 se stal rokem, který přinesl takřka zázrak v podobě setkání s panem Janem Spitzerem, který se rozhodl darovat naší organizaci objekt továrny, vily a přilehlých pozemků v Radouňce. Pokorně jsme tento dar přijali a tím započali příběh vzkříšení Spící krásky, jak jsme pro sebe areál pojmenovali. V budoucnu by se měl stát novým sídlem organizace, kam se přesunou sociálně terapeutické i chráněné dílny a administrativní zázemí organizace.