Kurzy

Seminář o komunikaci Strmilov

Na seminář O komunikaci přišlo dne 2.2.2017 do knihovny ve Strmilově 19 lidí. Zájem vzbudila zejména témata: naše životní role a úroveň komunikace v nich, naše filtry ve vnímání a jak si vypěstovat otevřenou a vstřícnou komunikaci s ostatními.

Seminář pro studenty FM VŠE

Pondělí 2. května se v galerii Okénko neslo v duchu sebepoznávání, vzájemné komunikace transakční analýzy, sebeúcty a meditace. Právě těmto tématům se věnoval seminář určený studentům Fakulty managementu VŠE, který se uskutečnil pod vedením lektorek PaedDr. Drahomíry Blažkové  a Mgr. Jaroslavy Sedlákové PhD.

Seminář “Vztahy v rodině” Strmilov

Seminář na téma „Vztahy v rodině“ 4.5.2017, Strmilov

Lektoři

Irena Stejskalová je odborná asistentka na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, která má sídlo v Jindřichově Hradci. Narodila se v roce 1957 v Dačicích.

Na vysoké škole začala vyučovat od roku 1999 po 21 letech praxe v podnikatelské a neziskové sféře.

Specializuje se na problematiku manažerského účetnictví; na možnosti jeho uplatnění v neziskových organizacích, pozornost věnuje financování a účtování neziskových organizací a v poslední době novým poznatkům z oblasti rozvoje osobnosti a týmu. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika vědeckých projektů. V roce 2013 absolvovala speciální program „Kompetenční akademie“ (financovaný Jihočeským krajem), který byl impulsem pro uskutečnění několika kurzů v rámci Univerzity třetího věku na Fakultě managementu, ve spolupráci s Martou Bartošovou Vrbovou, zaměřených na překonávání změn v osobním životě.

Marta Bartošová Vrbová pracuje jako lektor a učitel AJ.

Narodila se v roce 1954 v Jindř. Hradci. V oblasti vzdělávání pracuje po celý život. Učila na základních, středních školách, v jazykové škole, 7 let učila AJ na FM VSE v J.Hradci. Od roku 2007 vede kurzy pro Univerzitu třetího věku.

Práce s různými věkovými skupinami ji přivedla ke studiu koučinku. Po absolvování speciálního programu „Kompetenční akademie“ (financovaného Jihočeským krajem) připravila ve spolupráci s Irenou Stejskalovou kurzy pro U3V CCV FM VSE zaměřené na překonávání změn v osobním životě a pro učitele ZŠ kurz o osobnostním rozvoji sebepoznání.

Jaroslava Sedláková je externí lektorkou modulu Sociální politika na fakultě managementu VŠE v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci.  Specializuje se na problematiku managementu sociálních služeb, řízení dobrovolnické práce a komunitní rozvoj. Je předsedkyní správní rady neziskové organizace Otevřená Okna, z.ú.,  kde příležitostně vede projekty se zaměřením na rozvoj dobrovolnictví, sociální inkluzi a profesionalizaci práce neziskové organizace. V roce 2002 získala doktorát v oboru Hospodářská politika a veřejná správa na národohospodářské fakultě VŠE.

V současné době pracuje pro město Strmilov, podílí se na tvorbě strategického plánu rozvoje „Strmilov 2020“. Zajímá se o kultivaci veřejného prostoru, komunitní plánování a profesionalizaci veřejné správy. Je autorkou a koordinátorkou projektu „Strmilov – pěkné místo k životu“, realizovaného od roku 2014. Po absolvování programu „Kompetenční akademie“ své odborné zájmy rozšířila do oblasti systemického koučingu. V oblasti osobního růstu působí jako individuální kouč sociálních pracovníků s cílem působit preventivně proti syndromu vyhoření.