Pobytové akce

Letní prožitkový pobyt

Letní pobyty provází činnost organizace již od svého vzniku. Z původního dětského tábora se postupně díky odrůstání účastníků stala aktivita pro všechny klienty Oken. Pravidelně se pobytů účastní děti z Pět P, klienti chráněného bydlení i sociálně terapeutické dílny. Společně zde tráví čas nevidomí lidé, lidé na vozíku, lidé s mentálním nebo jiným postižením.

Tematické zaměření tábora je vždy protkáno spoustou drobných i větších aktivit, zpestřujících návštěv i různých ukázek. Bohatý a pestrý program tak dává možnost nevšedních prožitků, společně stráveného času i pobytu mimo běžné prostředí. Sportovní vyžití, lanové aktivity, poznávání okolí nebo procházky přírodou střídá plnění různorodých úkolů, soutěžení, skládání básní, poznávání nového nebo posezení u ohně s kytarou. Již tradiční je také překonávání nástrah i sebe sama. Návštěvy s sebou přináší tematicky laděné zpestření ve formě divadel, ukázek šermu, tanečních vystoupení, převozu v lanovém úvazu nebo prohlídky velkých motorek motorkářů.

Pobyty organizačně zaštiťuje ředitelka Oken – paní Drahomíra Blažková a pan Zdeněk Malý, kteří vše připravují i se aktivně účastní celého pobytu. Program i péči o účastníky zajišťuje parta dobrovolníků.