Pět P

Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora
Volnočasový sociálně – preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem – dobrovolníkem.
Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se na 2 – 3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností a účastní se každý měsíc pravidelných supervizí.
Dvojice dobrovolník–dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání.
Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty – Fakulta managementu VŠE, Otevřená OKNA, z. ú., Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro dvojice i společné akce poskytuje klubovna Dobrovolnického centra a dům Na Piketě. Všechna tato prostředí jsou bezbarierově upravená a přístupná všem dětem i dospělým na vozíčku.
Během roku 2018 se scházelo 11 dvojic. Skupinová supervize probíhala pravidelně jedenkrát v měsíci, vedle toho proběhla řada individuálních supervizních setkání. V srpnu byl realizován již tradiční tábor pro děti z Pět P, opět za účasti dospělých klientů OKEN. V listopadu proběhl již patnáctý dvoudenní výcvik nových dobrovolníků. Absolvovaly jej 3 nové dobrovolnice. Velkou radost přineslo kreativní a vtipné půlnoční překvapení na plese i příjemný výlet dobrovolníků s dětmi do ZOO Na Hrádečku.
Těžkou situaci jsme naopak zažívali s jednou účastnicí programu, která se v důsledku složité životní situace dostala do dětského domova. Nicméně její dobrovolnice vztah s ní zachovala, je s ní v mailovém kontaktu a jednou měsíčně ji jezdí navštěvovat. Koncem roku se rozhodla ukončit práci koordinátorky Denisa Pernicová a předat své zkušenosti nové koordinátorce Marii Němečkové. Za léta Denisina působení se programu dařilo velmi dobře a za její práci jí patří veliký dík!
Program byl mimo jiné propagován na Veletrhu pracovních příležitostí na FM VŠE. Finančně byl program podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR, Městem Jindřichův Hradec, Jihočeským krajem a sponzory.

Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D – odborná garantka, Denisa Pernicová – předávající koordinátorka, Marie Němečková – nastupující koordinátorka, PaeDr. Drahomíra Blažková – supervizorka.

Koordinátorka: Marie Němečková,
tel.: 606 032 810, e-mail: petp@okenko.eu

Program Pět P v Jindřichově Hradci byl v roce 2020 podpořen formou dotace Jihočeského kraje poskytnuté z Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží  reg. číslo 415-04-001/19