Chráněné bydlení

Motto:

Domov není místo, kde bydlíš, ale kde ti rozumějí.“   Christian Morgenstern

Poslání:

Chráněné bydlení Okénko nabízí motivovaným lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením bezpečné místo k bydlení, podporu  a  možnost získat a prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému, samostatnému životu a zapojení do  aktivit smysluplně naplňujících čas.

  • Chráněné bydlení Okénko bylo otevřeno v roce 2010  pro 6 klientů v opraveném domě Na Piketě 742 a v přístavbě domu. V roce 2012 služba navýšila svoji kapacitu, je k dispozici 12 klientům.
  • Služba je určena lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením ve věku 18 – 64 let.
  • Služba je zajištěna nepřetržitě, klientům je 24 hodin denně k dispozici pracovník v sociálních službách.
  • Služba je poskytována v bezbarierově upraveném domě se zahradou a to ve třech dvoulůžkových a šesti jednolůžkových pokojích, klienti mají k dispozici společnou kuchyni a společenskou místnost.
  • Pracovníci služby poskytují klientům pomoc na základě jejich individuálních potřeb a možností.
  • Cílem služby je podpořit klienty v co nejširším zapojení do běžného společenského života, práce, volnočasových, kulturních a sportovních aktivit a přiblížit svůj život životu běžného člověka a to se všemi možnostmi i povinnostmi.
  • Klienti služby jezdí na pobytové prožitkové akce, pořádané organizací, nacvičují divadlo na benefiční plesy, navštěvují jiné služby v kraji, zapojují se do místních kroužků a aktivit města.