Chráněné bydlení

Motto:

Domov není místo, kde bydlíš, ale kde ti rozumějí.“   Christian Morgenstern

Poslání

Chráněné bydlení Okénko a Chráněné bydlení Dačické okénko nabízí motivovaným lidem se zdravotním postižením bezpečné místo k bydlení a podporu v důstojném a plnohodnotném životě v přirozeném prostředí a vztazích.

 • Chráněné bydlení Okénko bylo otevřeno v roce 2010 pro 6 uživatelů v opraveném domě s přístavbou na adrese Na Piketě 742 v J. Hradci. V roce 2012 služba navýšila svoji kapacitu, je k dispozici 12 uživatelům.
 • Od září 2019 je služba rozšířená o nové pracoviště v Dačicích na adrese Třída 9. května 572. Kapacita Chráněného bydlení Dačické okénko je také 12 uživatelů.
 • Služba je určena lidem se zdravotním (mentálním, tělesným nebo kombinovaným) postižením ve věku 18 – 64 let, kteří nejsou schopni samostatného bydlení bez podpory další osoby, nicméně jeví určitou míru soběstačnosti.
 • Chráněné bydlení neřeší situace, kdy člověk má dovednosti potřebné k samostatnému bydlení, ale nemá kde bydlet.
 • Uživatelé v J. Hradci bydlí v bezbariérově upraveném domě se zahradou, a to ve třech dvoulůžkových a šesti jednolůžkových pokojích, mají k dispozici společnou kuchyni a společenskou místnost.
 • V Dačicích je k dispozici 12 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a dvě společenské místnosti s kuchyňkami.
 • Služba je zajištěna nepřetržitě, uživatelům je 24 hodin denně k dispozici pracovník v sociálních službách.
 • Pracovníci služby poskytují uživatelům podporu na základě jejich individuálních potřeb a možností.
 • Cílem služby je podpořit uživatele tak, aby se jejich život co nejvíce přiblížil životu běžného člověka, a to se všemi možnostmi i povinnostmi. Jedná se o co nejširší zapojení do běžného společenského života, práce, volnočasových, kulturních a sportovních aktivit, uživatelé se také starají o společnou domácnost. Uživatelé přitom využívají vlastních dovedností, zdrojů a zájmů.
 • Uživatelé jezdí na pobytové prožitkové akce pořádané organizací, nacvičují divadlo na benefiční plesy, navštěvují jiné služby v kraji, zapojují se do místních kroužků a aktivit města.

Pracoviště

 • Chráněné bydlení Okénko (Jindřichův Hradec)
 • Chráněné bydlení Dačické okénko (Dačice)

 

Služba byla v roce 2023 podpořena dotací Jihočeského kraje a poskytnutím návratné finanční pomoci Jihočeským krajem.