Pro zájemce o službu

Jak se stát uživatelem

Po předchozí domluvě sociální pracovník na osobní schůzce seznámí zájemce o službu s možnostmi a podmínkami poskytování sociální služby. Je zjišťováno, s jakým očekáváním zájemce přichází a zda mu nabídka služby odpovídá. Součástí jednání je také prohlídka prostor chráněného bydlení a seznámení zájemce s organizací Otevřená OKNA, z. ú. Základní informace jsou zájemci poskytnuty písemně – formou letáku. Zároveň je zprostředkováno setkání s vedoucí chráněného bydlení. Po vyplnění Žádosti o poskytování sociální služby a v případě volné kapacity je provedeno sociální šetření a žadatel absolvuje zkušební den/dny, kde si může soužití ve skupině a provoz bydlení vyzkoušet bez závazku. Dále je žadatel podrobně seznámen s pravidly poskytování služby a je sestaven jeho individuální plán pro adaptační období, což jsou podklady pro sepsání Smlouvy o poskytování sociální služby.

Kritéria odmítnutí zájemce o službu

  • V případě, že Otevřená OKNA, z. ú. neposkytují sociální službu, o kterou osoba žádá.
  • Charakteristika zdravotního postižení zájemce neodpovídá cílové skupině, vymezení okruhu osob, pro které je služba určena.
  • Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo jeho chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
  • Žadateli byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
  • Je plně naplněná kapacita služby.

Kontakt

Vedoucí sociálních služeb

Mgr. Zdeněk Malý

tel: 774 473 887

e-mail: maly@okenko.eu

 

Sociální pracovnice

Mgr. Martina Hřavová – Jindřichův Hradec

tel: 776 063 140

e-mail: hravova@okenko.eu

 

Denisa Dohnalová, DiS. – Dačice

tel: 608 595 531

e-mail: dohnalova@okenko.eu

Žádost o poskytnutí soc. služby

Čestné prohlášení žadatele o sociální službu CHB

Sazebník základních a fakutlativních činností v CHB Okénko

Leták – CHB Okénko

Leták – CHB Dačické okénko

Smlouva – vzor

Informace o zpracování osobních údajů