Pro zájemce o službu

Jak se stát uživatelem

Po předchozí domluvě sociální pracovník na osobní schůzce seznámí zájemce o službu s možnostmi a podmínkami poskytování sociální služby. Je zjišťováno, s jakým očekáváním zájemce přichází a zda mu nabídka služby odpovídá. Součástí jednání je také prohlídka prostor sociálně terapeutické dílny a seznámení zájemce s organizací Otevřená OKNA, z. ú. Základní informace jsou zájemci poskytnuty písemně – formou letáku. Zároveň je zprostředkováno setkání s vedoucí sociálně terapeutických dílen. Po vyplnění Žádosti o poskytování sociální služby a v případě volné kapacity absolvuje žadatel zkušební den, kde si může činnosti a provoz bez závazku vyzkoušet. Dále je žadatel podrobně seznámen s pravidly poskytování služby a je sestaven jeho individuální plán pro počáteční období, což je podkladem pro uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby.

Kritéria odmítnutí zájemce o službu

  • V případě, že Otevřená OKNA, z. ú. neposkytují sociální službu, o kterou osoba žádá.
  • Charakteristika zdravotního postižení a aktuálního zdravotního stavu zájemce neodpovídá cílové skupině, vymezení okruhu osob, pro které je služba určena.
  • Žadateli byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
  • Je plně naplněná kapacita služby.

Kontakt

Vedoucí sociálních služeb

Mgr. Zdeněk Malý

tel: 774 473 887

e-mail: maly@okenko.eu

 

Sociální pracovnice

Mgr. Věra Tichá, Ph.D.

tel: 774 956 324

e-mail: ticha@okenko.eu

 

Žádost o poskytnutí sociální služby

Čestné prohlášení žadatele o sociální službu STD

Ceník základních a faktultativních činností – J. Hradec

Ceník základních a fakultativních činností – Dačice

Informace o službě ve srozumitelné formě – J. Hradec

Informace o službě ve srozumitelné formě – Dačice 1

Informace o službě ve srozumitelné formě – Dačice 2

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Leták STD Okénko – J. Hradec

Leták STD Dačické okénko