Týmové setkání Bohuslavice

Ve dnech 20. a 21. černa proběhlo týmové setkání v rámci projektu Procesní management do Otevřených OKEN. Uskutečnilo se v krásných prostorách Hospodářského dvora v Bohuslavicích u Telče, kde jsme se v přestávkách mezi jednotlivými bloky programu mohli kochat pohledem na hospodářská zvířata v čele s unikátními španělskými osly.

Jedním z klíčových témat setkání byla práce se stresem a předcházení vyhoření pod vedením dr. Crhové. Navazujícím tématem byl osobní a profesní růst s téže lektorkou.

S profesorem Řepou jsme shrnuli dosavadní průběh práce na mapování procesů v organizaci, které jsou nezbytným předpokladem pro zavádění principů procesního řízení do OKEN. Rozvinula se rovněž diskuze na téma zavádění vnitřního informačního systému.

Závěrečným tématem byl strategický plán pod vedením dr. Šestáka. V návaznosti na setkání jednotlivých mikrotýmů, která probíhala od loňského podzimu, byly představeny strategické a specifické cíle pro jednotlivé oblasti činnosti organizace pro období do roku 2022. Tyto cíle byly následně podrobeny diskuzi a zhodnoceny priority.

Celé setkání se neslo v duchu intenzivní práce a přineslo mnoho podnětů pro rozvíjení a zkvalitňování činnosti Otevřených OKEN.