Evaluace strategického plánu

Hodnocení naplňování strategického plánu na týmové schůzi 1.2.2018