Diskuze strategického týmu

20.10.2016 – Diskuse strategického týmu nad SWOT analýzou