9. listopadu 2023

Spící kráska

Jednoho dne přišel ke mně do kanceláře drobný, nenápadný starý pán. Blesklo mi hlavou: “Copak asi tento muž potřebuje?“ Vyzvala jsem ho, aby se posadil a zeptala se, čím mu mohu být užitečná. Jeho odpověď mne ohromila: „Mám starou fabriku a vilu po bráchovi a chci vám ji dát!“ Zasunula jsem se hlouběji do křesla a udiveně se ptám: „A vy nás znáte?“ Pak jsme si chvíli povídali o naší organizaci,  čím se zabývá.

Náš dialog pokračoval mojí otázkou: „Mohla bych se na ten dar podívat?“ On souhlasil. A tak jsme sedli do auta a jeli do Radouňky, ulice K řece. Když jsme zaparkovali auto pod stromy a mezi křoví, prošli jsme na malé nádvoříčko. A ona tam byla. Spící kráska, zarostlá náletovými dřevinami, ale skutečná. Továrna na knoflíky, která v době první republiky zaměstnávala 150 lidí. Unavená, opuštěná, vrásčitá, provlhlá…

Na chvíli jsem zavřela oči a viděla před sebou čisté nádvoříčko a spoustu běhajících, zaměstnaných lidí. Hezká představa. Leč realita je zcela jiná… Na jedněch dveřích visela cedulka z roku 2011 – informace firmy, která změnila své působiště a uvedla zde novou adresu. Pak přišel laskavý soused s fotografiemi z první republiky a vyprávěl o historii rodiny i továrny. Pohnutá, těžká historie. Ale o ní vám budu vyprávět v dalších číslech. V době adventní se bavme o kráse darování.

Nemožné se stalo skutečností – pan Jan Spitzer, potomek majitelů továrny, který žije od roku 1969 v zahraničí, se rozhodl tuto nemovitost spolu s vilou, ve které vyrostl, darovat s podmínkou, že bude využita pro sociální účely. V určité chvíli se mne zmocnily obavy z úkolu, který je příliš veliký…. Nicméně – 10 let Otevřená OKNA hledala důstojné sídlo pro své působení. Řadu věcí se podařilo vyřešit formou nájmů. Mít dům se zahradou byl setrvalý sen. Po deseti letech začal mít ten sen konkrétní obrysy. K jeho naplnění povede ještě dlouhá cesta, neboť spící kráska bude potřebovat mnoho, mnoho práce a investic. Ale dává nám velikou naději….. A věříme, že princové s většími či menšími dary se najdou – aby zapadlý kousek světa začal znovu žít.

Prozatím jsme krásku zbavili náletových dřevin a dostala jméno: Centrum Otevřená OKNA. Do centra by se mělo vejít zázemí pro dílny sociálně terapeutické i chráněné, administrativu, chráněné zahradnictví, malý parčík pro relaxaci.

Věříme, že k tomuto cíli doputujeme….Děkujeme, pane Jane Spitzere!!!

Drahomíra Blažková

 

Potvrzení o daru  – Pokud máte zájem o vystavení potvrzení o daru, kontaktujte nás na e-mailu okna@okenko.eu. Zašlete prosím Vaše jméno, adresu, dat. narození, případně název firmy, IČO a sídlo a také částku a datum, kdy jste ji odeslali pro snadné dohledání.