19. října 2021

Rok dobrého činění

Pomozte lidem s handicapem oslavit rok plný dobrých skutků!

Jmenuji se Vítězslav Větrovec, jsem zaměstnancem Otevřených oken a pracuji jako asistent v Chráněném bydlení Dačické okénko od jeho založení na podzim 2019. Jsem rovněž autorem projektu Rok dobrého činění i autorem tohoto projektu na Doniu.

Odkaz na sbírku: https://www.donio.cz/rok-dobreho-cineni

Komu pomůžeme?

Rok dobrého činění je projekt, kterého se účastní všichni klienti (11) Chráněného bydlení Dačické okénko (CHB DO) a který trvá od března 2021 do března 2022. V jeho rámci se klienti učí vhodnému chování na veřejnosti i mezi sebou, vzájemné spolupráci, adekvátním reakcím v krizových situacích či nezištné pomoci komunitě, v níž se nacházejí. Cílem projektu je přispět nejen k příjemnému soužití skupiny klientů doma v chráněném bydlení, ale také ke zlepšení integrace klientů do komunity v Dačicích.

KRŮČEK ZA KRŮČKEM

Každý měsíc, kdy projekt běží, si klienti vylosují „téma měsíce“ a „odměnu“, o kterou soutěží. Zaměstnanci CHB DO pak reflektují snahu klientů daný úkol (např. nezištná pomoc ostatním) plnit, ale zaznamenávají i „prohřešky“ proti danému tématu a tématům předchozím, již proběhlým. Pokud v závěru měsíce zaměstnanci CHB DO naznají, že „pozitivní“ snaha převýšila tu „negativní“, klienti se můžou radovat z odměny. Většinu odměn pak klienti obdrží až po ukončení celého projektu, tj. v průběhu roku 2022 (počínaje březnem).

JAK MŮŽETE POMOCT A NA CO BUDOU VAŠE DARY VYUŽITY?

Rád bych našim klientům v rámci odměn nabytých v projektu zprostředkoval nevšední zážitky, na něž v běžném chodu chráněného bydlení většinou není čas a finance, zapojil je více do různých kreativních procesů a zároveň otevřel naše chráněné bydlení veřejnosti. Chci, aby z některých odměn neměli zážitek jen naši klienti, ale i místní dačická komunita a veřejnost.

Více viz: https://vitezslavvetrovec.wixsite.com/rokdobrehocineni