Pro zájemce o službu

Jak se stát uživatelem

Po předchozí domluvě sociální pracovník na osobní schůzce seznámí zájemce o službu s možnostmi a podmínkami poskytovaní sociální služby. Je zjišťováno, s jakým očekáváním zájemce přichází a zda mu nabídka služby odpovídá. Součástí jednání je také prohlídka prostor Sociálně terapeutické dílny Okénko a seznámení zájemce s organizací Otevřená OKNA, z. ú. Základní informace jsou zájemci poskytnuty písemně – formou letáku. Zároveň je zprostředkováno setkání s vedoucí sociálně terapeutických dílen. Po vyplnění „Žádosti o poskytování sociální služby“  a v případě volné kapacity absolvuje žadatel zkušební den, kde si může činnosti a provoz bez závazku vyzkoušet. Dále je žadatel podrobně seznámen s pravidly poskytování služby a je sestaven jeho individuální plán pro počáteční období, což je podkladem pro uzavření „Smlouvy o poskytování sociální služby“.

Kritéria odmítnutí zájemce o službu

  • V případě, že Otevřená OKNA neposkytují sociální službu, o kterou osoba žádá.
  • Charakteristika zdravotního postižení a aktuálního zdravotního stavu zájemce neodpovídá cílové skupině, vymezení okruhu osob, pro které je služba určena.
  • Žadateli byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
  • Je plně naplněná kapacita služby

Kontakt

Sociální pracovník J. Hradec

Mgr. Zdeněk Malý

tel: 774 473 887

e-mail: maly@okenko.eu

 

Sociální pracovník Dačice

Eva Nováková, DiS.

tel: 774 741 143

e-mail: novakova@okenko.eu

Žádost o poskytnutí sociální služby (.doc)

Ceník základních a faktultativních činností (.doc)