10. listopadu 2023

Poděkování za dobročinnou aukci

Dobročinná aukce proběhla dne 4. 11. 2023 ve velmi milé, komorní atmosféře, v kruhu příznivců a přátel OKEN.

Z vydražených uměleckých děl Otevřená OKNA vytěžila sumu 45.900 Kč, které putují na sbírku pro naši „Spící krásku“ v Radouňce, tedy na pokrytí výdajů spojených s postupnými přípravami rekonstrukce a revitalizace pozemku a budov v Radouňce, kde by časem pro pracovníky chráněných dílen a klienty sociálních služeb mělo vzniknout Centrum Otevřená OKNA.

Naše velké poděkování patří v prvé řadě umělcům, kteří nám do dobročinné aukce svá díla darovali. Srdečně děkujeme samozřejmě také váženým hostům, kteří se do aukce zapojili. Mezi bojovníky o aukční díla byl i pan starosta Jindřichova Hradce, pan Michal Kozár, dále byly váženými účastnicemi dražby paní Marie Dvořáková s dcerou Terezií Brigitou Dvořákovou, paní Hana Nosková, paní Lucie Váchová, paní Kateřina Lopez a další. Všem patří naše hluboká úcta a vděčnost za přízeň a podporu, kterou naší organizaci a jejímu záměru, vyjádřili.

Naše velké poděkování si zaslouží také manželé Dobešovi a firma Copycentrum JH, kteří byli tak laskaví a poskytli nám bezplatně tisk aukčních katalogů.

Ohlížíme se za uskutečněnou aukcí jako za velkou a užitečnou zkušeností, ze které plyne řada cenných poučení, ale i hřejivý poznatek, že máme skvělé podporovatele, vzácné příznivce a bezvadné přátele, kteří se snaží jít po naší cestě s námi a různými způsoby nás podporovat.

Navodit příjemnou atmosféru celé akce nám pomohla svou produkcí kapela Jez Jazz a úžasný pan Vojtěch Duba, který aukci moderoval, i jim tímto rovněž velmi děkujeme.

Na závěr posíláme srdečné poděkování panu Vladimíru Noskovi, který celou akci koordinoval a organizoval. Také Muzeu fotografie a MOM a paní ředitelce Čechove patří náš velký dík za poskytnutí nádherných prostor, ve kterých celá akce dostala neobyčejný, umělecký a povznášející nádech.