27. září 2023

Na nových cestách – Nadace ČEZ

Naše organizace se stále učí a rozvíjí. V letošním roce, ve kterém slavíme výročí 20 let existence, se nám podařilo získat grant ve výši 200 tis. od Nadace ČEZ v rámci programu Neziskovky 2023, díky kterému můžeme na našem rozvoji pracovat. Grant nese název Na nových cestách a jeho cílem je rozvoj kvality poskytovaných služeb a rozvoj organizace jako takové. Proběhne revize strategického plánu a nastavení strategie rozvoje organizace na následující roky. Bude upevněna představa o využití objektu v Radouňce, vznikne projektová dokumentace. Dále dojde k upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními donátory a veřejností.

Některé aktivit již probíhají. 21. – 22. září kolegyně z STD Dačické Okénko navštívili Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou.

25. a 26. září se rovněž sešel tým vedoucích jednotlivých pracovišť a členů správní rady a celé dva dny se zabýval jednotlivými oblastmi strategického plánu. organizace.