Hradišťan a Jiří Pavlica – Benefiční koncert

24. května 2019
Chrám Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci

Srdečně vás zveme na Benefiční koncert pro Otevřená OKNA, který se uskuteční v pátek 24. května od 20.00 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci. Vystupujícím je kapela Hradišťan & Jiří Pavlica. Jako hosté vystoupí Pěvecký sbor YMCA Jakoubek a Chrámový sbor Adama Michny z J. Hradce.

Koncert se uskuteční za podpory firmy Walviertel Sparkasse Bank AG, která slaví 25. výročí činnosti v předvečer WSPK Food Festivalu.

Koncert proběhne v rámci Noci kostelů pod záštitou P. Ivo Prokopa.

Vstupné na koncert je dobrovolné a bude využito na dovybavení nových prostor a na činnost organizace Otevřená OKNA, z. ú.