6. září 2018

Sportovní dopoledne

Krásné podzimní dopoledne připravili pro klienty Oken studenti Karlovy univerzity, Fakulty tělovýchovy a sportu. Frekventanti 1. ročniku oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami a 2. ročníku oboru Ortoptik, protetik náš den obdarovali spoustou zajímavých her, divadlem i společným zpíváním s kytarou.

Děkujeme jim i vedoucím kurzů panu Jiřímu Šafránkovi a Jaroslavu Tomkovi.