22. února 2018

Rovnováha v našem životě

Prvním počinem cyklu akcí „Oknotéka“, pořádaných v rámci 15. výročí Oken, byl interaktivní seminář v Knihovně Viléma Martínka. Seminář realizovaly zkušené lektorky Centra pro rodinu Okénko Jaroslava Sedláková a Drahomíra Blažková. Téma „Rovnováha v našem životě“   zaujalo zcela ideální publikum – 15 zajímavých, přemýšlivých žen.

Bylo dost času a prostoru pro inspirativní myšlenky, i pro vlastní přemýšlení nad tím, co nás v životě stresuje, co posiluje, jak sami se sebou zacházíme.Všichni společně vytvořili příjemné klima pro sdílení.Děkujeme Knihovně Viléma Martínka – hlavně paní Vlastě Vondrušové – za skvělé zázemí a otevřenost pro poznávání inspirativních životních cest!

Drahomíra Blažková