17. září 2021

Rekordní Květinové odpoledne

V pátek 10. září se uskutečnilo jubilejní 20. Květinové odpoledne, benefiční přehlídky vázaných kytic, které organizuje pan Vladimír Nosek.

I tentokrát přijeli studenti tří odborných škol, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, SOŠ a SOU Třešť a SOŠ VZM a JZ Č. Budějovice, aby vázali krásné kytice, které bylo možné na místě zakoupit. Dále zde byly připraveny výrobky našich chráněných a sociálně terapeutických dílen. Doprovodný program zajistil i tentokrát hudebník Petr Mottl a zpěvačka Julie Nosková.

Celkem bylo utrženo rekordních 64 653,- Kč (prodej květin 41 252,- Kč, výrobky 23 401,- Kč).

Děkujeme všem partnerům, kteří se na akci podílel, jmenovitě Zahradnictví Mottlovi, s.r.o., firmě Storge s,r.o., Městu Jindřichův Hradec a Jednotě SD J. Hradec a dále starostovi Města J. Hradec Ing. Janu Mlčákovi za převzetí záštity nad akcí. Velké díky patří všem zúčastněným a v neposlední řadě těm, kteří si přišli na Květinové odpoledne udělat radost nákupem výrobků či květin.