7. června 2018

OKNOVINKY Speciál

Vážení  přátelé  a známí,

Dovolte mi tímto Vás požádat, abyste na chvíli pro sebe zastavili čas. Udělejte si, prosím,  chvilku klidu a u dobrého čaje nebo kávy si vychutnejte četbu našich aktuálních Oknovinek. Tento speciál je celý věnován projektu „Procesní management v Otevřených Oknech“, který trval 2 roky a v polovině tohoto léta končí. Chceme tímto sobě i světu ukázat různé pohledy na naši neziskovou, dobrodružnou a smysluplnou cestu,  která  byla v mnohém ovlivněna lidským setkáváním. Možná právě s Vámi.

 Bude mi ctí a radostí, pokud mě (nebo autorům jednotlivých článků), napíšete alespoň krátkou reakci na naše myšlenky, snažení a pokusy o to, aby se svět pohnul o pár dobrých kroků dál. Alespoň v místech, kde Otevřená Okna,z.ú. působí tj. v Jindřichově Hradci, v Dačicích a jejich širokém okolí.

 

S úctou

Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.

předsedkyně správní rady

OKNOVINKY SPECIÁL