1. prosince 2017

Květinové odpoledne 2017

V pátek 15. září se již po šestnácté uskutečnilo Květinové odpoledne – benefiční přehlídka květinové vazby, při které studenti tří škol tvoří vazby přímo před očima návštěvníků. Prostředky získané z prodeje květin jsou použity na podporu činnosti naší organizace.

V letošním roce výtěžek akce činil rekordních 46.034 Kč – 29.098 Kč za květinové vazby a 16.936 Kč výrobky chráněných a sociálně terapeutických dílen.

Poděkování patří především hlavnímu organizátorovi panu Ing. Vladimíru Noskovi. Dále bychom rádi poděkovali studentům a vyučujícím SOŠ a SOU Třešť, SŠŘ a ZŠ Soběslav a SOŠ VMZ a JZ České Budějovice. Náš dík patří rovněž Ing. Stanislavu Mrkvovi, starostovi Města J. Hradec za převzetí záštity nad akcí, firmě Storge a.s. za sponzorskou podporu, Rodinnému zahradnictví Mottlovi za věcnou podporu i aktivní účast na akci, Petru Mottlovi za hudební doprovod po celou dobu konání akce a dalším, kteří se podíleli na přípravě a realizaci.