22. května 2020

Informace pro uživatele STD

Vážení uživatelé STD, rodiče, opatrovníci,

jak již víte, Sociálně terapeutické dílny otevřou své brány od pondělí 25. května 2020 pro uživatele do 50 let.

Abychom zajistili provoz, který pro nás všechny bude bezpečný, je třeba se řídit určitými pravidly. To jsou sepsána v níže přiloženém dokumentu s názvem „Přechodná provozní pravidla STD“. Prosíme, abyste si je prošli ještě před svým příchodem do STD, abyste věděli, co Vás čeká. Prosíme, abyste si je vytiskli a přinesli či poslali nám je co nejdřív podepsané.

Druhým dokumentem, který přinášíme a který budeme vyžadovat podepsaný při první návštěvě v STD, je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.  Bez něj nebudeme moci uživatele pustit do služby.

V případě dotazů se můžete či nejasností se můžete obrátit na vedoucí služby.

Čestné prohlášení

Přechodná provozní pravidla STD Okénko J. Hradec

Přechodná provozní pravidla STD Dačické okénko