4. ledna 2023

Děkujeme za rok 2022

Motto: „Na světě je toho pro nás všechny tolik, musíme mít ale oči, které vidí, srdce, jež miluje, a ruce, které vše shromáždí.

(Lucy Maud Montgomery)

Stojíme na konci dalšího roku a to sebou vždy přináší jistou nostalgii. Vzpomínky na prožité okamžiky, zamyšlení nad smyslem prožitého, vděčnost za nové příležitosti i za laskavou podporu a pomoc druhých, za nové zážitky a zkušenosti.. I u nás v OKNECH jsme uzavřeli další společný rok. Nebyla v něm nouze o okamžiky radosti, poučení, vděčnosti, překvapení, ale i úzkosti a nejistoty z těžších časů, které v celé společnosti panují. Snažili jsme se pomáhat, kde bylo potřeba, každý sám za sebe a dle svých možností tak, aby mu to dávalo smysl. Snažili jsme se v OKNECH pracovat a tvořit, vymýšlet nové příležitosti, aktivity i výrobky. Zažili jsme řadu výzev, které se týkaly mezilidských vztahů, zdravotních potíží, provozních a finančních omezení. A jak obecně platí, tak i my jsme měli možnost se utvrdit ve známém rčení, že kde je vůle, tam je i cesta. A tak se výzvy zase nějak zvládly. Nikoliv však jen díky každému jednomu z nás, kteří v OKNECH pracujeme a snažíme se táhnout za jeden provaz, jít za jednotnými cíli, za společnými sny. Velká zásluha a náš vděk patří velké spoustě lidí, kteří jdou s námi, pomáhají nám zvenčí, dávají nám příležitosti k realizaci, podporují nás všemi možnými způsoby, ať už třeba jen sledováním na sociálních sítích a sdílením našich příspěvků, účastí na našich akcích, krásnými zpětnými vazbami k naší práci, zájmem o naši činnost a hledáním možností spolupráce s námi, propagací anebo fyzickou pomocí či finančním darem. Každý člověk, který v jakémkoliv aspektu našeho fungování vidí smysl a radost a snaží se jakýmkoliv způsobem k nám na naší cestě přidat, je velkým požehnáním a velkou pomocí, bez které by se nám často šlo velmi těžko a velmi pomalu. Děkujeme všem, kdo jdete s námi..

Mgr. Martina Holická