20. listopadu 2019

Chráněné bydlení Dačické okénko jede!

Od 1.9.2019 se začal v Dačicích odvíjet nový příběh Chráněného bydlení Dačické okénko. Je to sociální služba, která nabízí motivovaným lidem se zdravotním postižením bezpečný prostor k bydlení, jehož součástí je podpora v každodenních činnostech za dopomoci asistenta. Služba je určena lidem ve věku 18-64 let se zdravotním (mentálním, tělesným nebo kombinovaným) postižením, kteří nejsou schopni žít samostatným životem bez podpory další osoby, nicméně jeví značnou míru samostatnosti. Předpokladem je, že mohou zůstat v objektu minimálně hodinu bez přítomnosti personálu. Služba je nepřetržitá. Na službě je vždy jeden asistent, který zajišťuje potřebné doprovody, nákupy, aktivity a chod domácnosti.

Kapacita bydlení je 12 uživatelů. Služba nabízí 12 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením ve dvou patrech (možnost bezbariérového užívání). Uživatelům jsou k dispozici dvě společenské místnosti s kuchyní. Společná je i místnost s pračkou a sušičkou.

Mezi základní činnosti patří poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo pomoc př zajištění stravy, podpora při chodu domácnosti, podpora při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, nabídka výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, nabídka pracovních a sociálně terapeutických činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a základní sociální poradenství. Dále je možné domluvit další fakultativní činnosti dle potřeb uživatele a nabídky služby.

Najdete nás na adrese Tř. 9. května 572, Dačice v budově společnosti Centropen, která celé prostory pro tyto účely vybudovala. Případné další informace Vám předá vedoucí služby Denisa Dohnalová, DiS. na telefonu 608 595 531 nebo na E-mailu: dohnalova@okenko.eu

V září jsme vybavovali prostory, zaškolovali zaměstnance a od 1.10.2019 jsme nabrali první uživatele. Další uchazeče nabíráme postupně a máme zatím i volnou kapacitu. Žádosti lze vyzvednout na v místě Chráněného bydlení, na MÚ Dačice nebo na základě telefonické dohody Vám mohou být zaslány na Váš E-mail.

Říjen se již nesl v duchu sžívání, zabydlování, poznávání našeho krásného městečka a účastí na různých kulturních a společenských akcích. S jedním uživatelem jsme domluvili pracovní místo v Dačicích, kam již dochází na zaučení. Také jsme propojovali poskytování „Okňáckých“ služeb v Dačicích a doprovázíme naši uživatelku do STD Dačické okénko a pro dalšího uživatele máme předjednanou práci v Chráněné dílně Dačické okénko. Uživatelé hledali vhodný název pro Chráněné bydlení a shodli se na pojmenování „Rodinka“ my přidáváme organizaci a tak vzniká pracovní název pro sdílení společných aktivit a propagaci: „ Okňácká rodinka“

Pod tímto pseudonymem můžete naše aktivity sledovat na FB stránce: „Otevřená OKNA z.ú“

Jsme moc rádi, že se našim uživatelům u nás líbí a je k radosti nám všem, budovat náš společný „DOMOV“.

Za Chráněné bydlení Dačické okénko a „Okňáckou rodinku“ Denisa Dohnalová