8. října 2018

Benefiční koncert pro OKNA

V sobotu 6. října 2018 se uskutečnil benefiční koncert pro OKNA k oslavě 15. let existence naší organizace. V chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci vystoupili 3 pěvecké sbory – Chrámový sbor Adama Michny Jindřichův Hradec, Pěvecký sbor YMCA – Jakoubek a Pěvecký sbor Smetana Jindřichův Hradec, které ve společných skladbách doprovodil Komorní soubor Jindřichohradeckého symfonického orchestru.

Děkujeme všem vystupujícím, návštěvníkům i spolupořadatelům. Dále děkujeme Nadaci Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek akce, o kterém Vás budeme informovat.