SK Kapři

V roce 2018 se účastnilo programu Sportovního klubu Kapři 33 plavců ve věku 5 – 41 let s tělesným, mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, a to jak vrozeným, tak po úrazech. Převažující náplní programu SK KAPŘI je teoretická i praktická výuka plavání dětí i dospělých s tělesným postižením. Výuka pod vedením zkušeného instruktora probíhá za pomoci dobrovolníků – v uplynulém roce jich bylo 18. Dobrovolníci jsou předem proškoleni a seznámeni s metodikou práce. Program je realizován 3x v týdnu 1 až 1,5 hodiny. Plavání napomáhá klientům se zdravotním postižením ke zvýšení tělesné i psychické kondice, dává jim nové podněty a prožitky, rovněž nevšední zážitek přátelství i týmové spolupráce. Pro řadu našich klientů je tato činnost jediná volnočasová aktivita, kterou mají možnost v našem regionu navštěvovat, neboť jsme jediní, kdo tuto činnost v regionu nabízí. V rámci klubu jsou pravidelně pořádány plavecké závody sportovců s tělesným postižením. Plavci se rovněž účastní soutěží, které pořádají jiné organizace. V průběhu roku proběhlo školení nových dobrovolníků a pobytová akce. V roce 2018 byly realizovány společné výcviky v bojových dovednostech – zkušenosti takto získané byly využity během společenských akcí a během letního pobytu.

Všechny aktivity SK Kapři včetně zácviku nových dobrovolníků zajišťuje Ivan Jůna ,
tel.: 776 225 034, e-mail: juna@okenko.eu, http://www.skkapri.cz/