SK Kapři

Sportovního klubu Kapři je určen pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, a to jak vrozeným, tak po úrazech. Převažující náplní programu SK KAPŘI je teoretická i praktická výuka plavání dětí i dospělých s tělesným postižením. Výuka pod vedením zkušeného instruktora probíhá za pomoci dobrovolníků. Dobrovolníci jsou předem proškoleni a seznámeni s metodikou práce. Program je realizován 3x v týdnu 1 až 1,5 hodiny. Plavání napomáhá klientům se zdravotním postižením ke zvýšení tělesné i psychické kondice, dává jim nové podněty a prožitky, rovněž nevšední zážitek přátelství i týmové spolupráce. Pro řadu našich klientů je tato činnost jediná volnočasová aktivita, kterou mají možnost v našem regionu navštěvovat, neboť jsme jediní, kdo tuto činnost v regionu nabízí. V rámci klubu jsou pravidelně pořádány plavecké závody sportovců s tělesným postižením. Plavci se rovněž účastní soutěží, které pořádají jiné organizace. V průběhu roku proběhlo školení nových dobrovolníků a pobytová akce.

Všechny aktivity SK Kapři včetně zácviku nových dobrovolníků zajišťuje Ivan Jůna ,
tel.: 776 225 034, e-mail: juna@okenko.eu, http://www.skkapri.cz/

Leták – SK Kapři