Pro zájemce o službu

Jak se stát uživatelem

Po předchozí domluvě sociální pracovník na osobní schůzce seznámí zájemce o službu s možnostmi a podmínkami poskytovaní sociální služby. Je zjišťováno, s jakým očekáváním zájemce přichází a zda mu nabídka služby odpovídá. Součástí jednání je také prohlídka prostor Chráněného bydlení Okénko a seznámení zájemce s organizací Otevřená OKNA, z. ú. Základní informace jsou zájemci poskytnuty písemně – formou letáku. Zároveň je zprostředkováno setkání s vedoucí chráněného bydlení. Po vyplnění „Žádosti o poskytování sociální služby“ a v případě volné kapacity absolvuje žadatel zkušební den/dny, kde si může své fungování, činnosti a provoz bydlení vyzkoušet bez závazku. Dále je žadatel podrobně seznámen s pravidly poskytování služby a je sestaven jeho individuální plán pro počáteční období, což jsou podklady pro sepsání „Smlouvy o poskytování sociální služby“.

Kritéria odmítnutí zájemce o službu

  1. V případě, že Otevřená OKNA neposkytují sociální službu, o kterou osoba žádá.
  2. Charakteristika zdravotního postižení a aktuálního zdravotního stavu zájemce neodpovídá cílové skupině, vymezení okruhu osob, pro které je služba určena .
  3. Je plně naplněná kapacita služby.
  4. Žadateli byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kontakt

Sociální pracovník

Mgr. Zdeněk Malý

tel: 774 473 887

e-mail: maly@okenko.eu

Žádost o poskytnutí soc. služby (.doc)

Sazebník základních a fakutlativních činností v CHB Okénko