1. benefiční OKNO-Blešák + ZUŠ Open

31. května 2019
Základní umělecká škola J. Hradec

1. ročník benefičního OKNO-BLEŠÁKU se uskuteční v pátek 31. května 2019 v rámci akce ZUŠ Open. Ve 14 hodin vyrazí průvod hudebníků od základní umělecké školy městem. Po návratu zpět do dvora ZUŠ naváže od 14:30 další program. Připraven již bude samotný bleší trh, prodej výrobků chráněných a sociálně terapeutických dílen, kreativní dílnička a drobné občerstvení.

Od 15:00 vystoupí na pódiu žáci hudebních oborů ZUŠ, výtvarné obory si připraví dílničky pro děti.